OTVORENO PRVENSTVO RADIOKLUBA LUDBREG
U AMATERSKOJ RADIOGONIOMETRIJI NA 3.5 MHz
nedjelja, 16. 05. 2010. godine
 
P R I J A V A
   
Naziv kluba (ekipe):
Pozivna oznaka (CALL):
 
Red. br.
PREZIME I IME Datum rođenja
Kategorija Napomene
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
         
       

 

KATEGORIJE:
Ž15 (mlađe juniorke,rođene 1995. i kasnije); M15 (mlađi juniori, rođeni 1995. i kasnije),
Ž19 (juniorke, rođene 1991. I kasnije); M19 (juniori, rođeni 1991. i kasnije)
Ž21 seniorke bez obzira na godine); M21 (seniori, bez obzira na godine)
Ž35 (starije seniorke, rođene 1975. i ranije); M40 (stariji seniori, rođeni1970. i ranije)
Ž50 (veteranke, rođene 1960. i ranije); M50 (veterani, rođeni 1960. i ranije),
M60 (stariji veterani, rođeni 1950. i ranije)

 
ROK ZA PRIJAVU: 12.05.2010.